PARTNERJI PROJEKTA

INŠTITUT ZA KREATIVNE PROCESE V PODJETNIŠKEM IN RAZISKOVALNEM OKOLJU

INŠTITUT ZA KREATIVNE PROCESE V PODJETNIŠKEM IN RAZISKOVALNEM OKOLJU

Sistematični pristop, iskanje idej in rešitev za nove izdelke, storitve, tehnologije in organizacije. Kreativne metode predstavljajo tehniko ustvarjalnega razmišljanja in omogočajo učinkovito pot k iskanju najboljših rešitev. Kreativne metode so sestavni del izvajanja inovacijskih procesov v organizaciji.Pisk d.o.o. partner za kvalifikacijo in optimizacijo

Osnovni tečaj REFA

Seminar zajema ključne REFA kompetence, ki omogočajo sistematično in učinkovito optimiranje proizvodnje in proizvodnih procesov. Danes zaradi kompleksnosti proizvodnih procesov vodstveni in strokovni sodelavci potrebujejo znanja iz različnih področjih in disciplin. Pomembno je tako znanje na področju sodobne organizacije dela, prilagojene tipu proizvodnje in zahtevam tržišča, kot tudi ustrezna komunikacija in vodenje. Nujno je poznavanje različnih metod in orodij, ki omogočajo analizo procesov, oblikovanje delovnih sistemov, izboljšave iz ergonomskega vidika, iskanje inovativnih rešitev, strokovne določitve normativov, kalkulacije ipd.


Innovation service network

Dinamika inovacij

Globalizacija tržišč, krajši življenski cikli in povišana kompleksnost izdelkov so le nekateri primeri sprememb poslovnih okolij, katere lahko pripišemo intenzivnemu tehnološkemu razvoju predvsem na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Odgovor na omenjene spremembe lahko v podjetju najdemo s sprožitvijo internih procesov sprememb. Tako postane inovacijska sposobnost ključna kompetenca podjetja.Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Kaj je zdravstveno zavarovanje ?

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali premije (v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju).


Inženirska zbornica Slovenije

Vzpodbujamo ustvarjalnost

Inženirska zbornica Slovenije je vstopila v 2. desetletje delovanja s prenovljeno vizijo in strategijo, ki temelji na spreminjanju gradbene kulture. Poleg dvigovanja strokovnosti in odgovornosti bomo tudi v bodoče posvetili več pozornosti vzpodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti. Naš cilj je bolj kakovostna, hitra in varna gradnja, ki bo pripomogla k večji gospodarski rasti in zagotavljala zdravo in energetsko učinkovito bivalno okolje.Štajerska gospodarska zbornica

Poslanstvo

S kakovostnim in skrbnim delom ustvarjamo večje možnosti uspešnega delovanja naših članov na slovenskem kot tudi na tujih trgih. Smo mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v regiji in delujemo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.


IMAGINE d.o.o - Razvoj in prodaja programske opreme

V podjetju se ukvarjamo z razvojem in prodajo poslovne programske opreme (softvera). Razvijamo različne specifične namizne programske rešitve za različne dejavnosti in namene, kot tudi spletne rešitve (spletne strani, spletne aplikacije, spletne portale).

Smo izkušena, izobražena ekipa, vedno motivirana in prilagodljiva strankam. Fleksibilnost nam pomaga pri zadovoljitvi tudi najzahtevnejših strank, ki jim je potrebno programe, kljub njihovi prilagodljivosti in enostavni uporabi, še dodatno dograjevati in prilagajati. Posebno pozornost usmerjamo informacijski varnosti. Skrbimo za varen razvoj produktov ter za varnost podatkov. Le-to dokazujemo tudi s standardom ISO/IEC 27001:2013 – upravljanje informacijske varnosti.Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu finančno podprl

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.