• Pozdravljeni na strani ERGORISK
  RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA PRILAGOJENE METODOLOGIJE
  USPOSABLJANJA ZA VODSTVENE IN STROKOVNE DELAVCE
 • darkblurbg
  Partnerji projekta
  Pri projektu so sodelovala naslednja podjetja
  Pisk d.o.o
  Isn - design the future
  Institut za kreativnost
  Imagine d.o.o.

  PROJEKT FINANCIRA
  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA PRILAGOJENE METODOLOGIJE USPOSABLJANJA ZA VODSTVENE IN STROKOVNE DELAVCE Z NAMENOM PREPOZNAVANJA ERGONOMSKIH TVEGANJ IN IZBOLJŠANJA DELOVNIH POGOJEV ZAPOSLENIH

ŠTUDIJ DELA:

je znanstveno proučevanje delovnih metod in postopkov ter oblikovanje dela po načelih ekonomičnosti ob upoštevanju načel varnosti, ergonomije, psihologije, standardnih pravil racionalnega dela in teorije sistemov.

DELO:

v ergonomskem smislu je delo vsota energije, ki se spremeni v procesu dejavnosti in informacij, katere obdelamo.

UČINEK:

oz. delovna storilnost je količine dela, opravljena v časovni enoti. Je funkcija starosti, spola, časa, izkušenj, utrujenosti, ...

ERGONOMIJA:

je znanstveno področje, ki s povezovanjem tehnike, tehnologije, okolice z delovnim mestom in človekom oblikuje delo tako, da je uspešno in humano. Ergonomija torej prilagaja delovno okolje uporabniku. Z ustreznim ergonomskim načrtovanjem lahko preprečimo poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki sčasoma povzročijo tudi dolgotrajno delovno nezmožnost ...

PREDSTAVITEV PROJEKTA
ZASNOVA PROJEKTA

V današnjem času ugotavljamo, da predstavlja najpogostejše kronične bolezni v Evropi t.i. mišično-skeletne bolezni in okvare, ki prizadenejo kar eno četrtino prebivalstva. Predstavljajo tudi 60 % vzrokov za predčasno upokojitev in za bolezensko odsotnost z dela. Zaradi nizke umrljivosti pa ne vzbujajo dovolj pozornosti pri izvajalcih zdravstvene politike, kot tudi ne pri prebivalstvu.Stališča in pogledi EU glede varnosti in zdravja pri delu:

stanje zdravstvenega absentizma ter pogostnost in posledice poškodb na delu in poklicnih bolezni so slika stanja posameznega delodajalca,

vlaganje v varnost in zdravje pri delu pomeni investiranje v večjo produktivnost, boljše počutje zaposlenih in s tem v kvaliteto življenja,

politika podjetja Zaradi hitrosti sprememb z vidika varnosti in zdravja zaposlenih mora spodbujati večjo skrb za zdravje delavcev in s tem zmanjšati število in posledice poškodb pri delu in poklicnih bolezni...

POMEMBNI ELEMENTI

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.