RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA PRILAGOJENE METODOLOGIJE USPOSABLJANJA ZA VODSTVENE IN STROKOVNE DELAVCE

 

NAMEN PREPOZNAVANJA ERGONOMSKIH TVEGANJ IN IZBOLJŠANJA DELOVNIH POGOJEV ZAPOSLENIHERGONOMIJA: je znanstveno področje,

ki s povezovanjem tehnike, tehnologije, okolice z delovnim mestom in človekom oblikuje delo tako, da je uspešno in humano.


Podrobnosti..

PROJEK ERGONOMIJA LETO 2014 podrobnosti tega projekta

Podrobnosti..

ZASNOVA PROJEKTA

V današnjem času ugotavljamo, da predstavlja najpogostejše kronične bolezni v Evropi t.i. mišično-skeletne bolezni in okvare, ki prizadenejo kar eno četrtino prebivalstva. Predstavljajo tudi 60 % vzrokov za predčasno upokojitev in za bolezensko odsotnost z dela. Zaradi nizke umrljivosti pa ne vzbujajo dovolj pozornosti pri izvajalcih zdravstvene politike, kot tudi ne pri prebivalstvu.

Stališča in pogledi EU glede varnosti in zdravja pri delu:

- stanje zdravstvenega absentizma ter pogostnost in posledice poškodb na delu in poklicnih bolezni so slika stanja posameznega delodajalca,
- vlaganje v varnost in zdravje pri delu pomeni investiranje v večjo produktivnost, boljše počutje zaposlenih in s tem v kvaliteto življenja,
- politika podjetja Zaradi hitrosti sprememb z vidika varnosti in zdravja zaposlenih mora spodbujati večjo skrb za zdravje delavcev in s tem zmanjšati število in posledice poškodb pri delu in poklicnih bolezni...

POMEMBNI ELEMENTI

Ergonomska načela za oblikovanje delovnih mest, strojev, naprav, in orodja.

Ergonomska načela pri oblikovanju dela na delovnem mestu.

Ergonomska načela pri določanju časa.

Ergonomska načela pri delu z materialom in orodjem.

Ergonomska načela pri delu z materialom in orodjem.Ergonomska načela pri oblikovanju okolice, v kateri izvajamo delo.

ŠTUDIJ DELA:

je znanstveno proučevanje delovnih metod in postopkov ter oblikovanje dela po načelih ekonomičnosti ob upoštevanju načel varnosti, ergonomije, psihologije, standardnih pravil racionalnega dela in teorije sistemov.

DELO:

je znanstveno proučevanje delovnih metod in postopkov ter oblikovanje dela po načelih ekonomičnosti ob upoštevanju načel varnosti, ergonomije, psihologije, standardnih pravil racionalnega dela in teorije sistemov.

UČINEK:

oz. delovna storilnost je količine dela, opravljena v časovni enoti. Je funkcija starosti, spola, časa, izkušenj, utrujenosti, ...

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu finančno podprl

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.